เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ประเทศส่วนใหญ่ล้มเหลวในการจัดการกับการเข้าถึง HE . ที่ไม่เท่าเทียมกัน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ประเทศส่วนใหญ่ล้มเหลวในการจัดการกับการเข้าถึง HE . ที่ไม่เท่าเทียมกัน

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ การมีส่วนร่วมในการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลกยังคงไม่เท่าเทียมกันจากมุมมองของภูมิหลังทางสังคม โดยมีหลายประเทศที่จ่ายเพียง ‘บริการริมฝีปาก’ ให้กับวาระส่วนได้เสีย รายงานบารอมิเตอร์ที่เผยแพร่เพื่อทำเครื่องหมายวันเข้าใช้อุดมศึกษาโลกครั้งแรก ( WAHED) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ เผยแพร่โดยUniversity World Newsโดยร่วมมือกับMastercard Foundation University World Newsรับผิดชอบเนื้อหาด้านบรรณาธิการแต่เพียงผู้เดียว

มากกว่าสองในสามของประเทศที่ทำการสำรวจ

ไม่มีเป้าหมายการมีส่วนร่วมเฉพาะสำหรับกลุ่มทุนใดๆ

รายงานฉบับใหม่All Around the World – Higher education Equity policy ทั่วโลกเผยแพร่ในการประชุม WAHED ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัย Aston ในสหราชอาณาจักร โดยอิงจากการสำรวจมากกว่า 71 ประเทศและองค์กรระดับนานาชาติ 8 แห่ง รวมถึง ธนาคารโลก สหภาพยุโรป และสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การวิจัยประพันธ์โดย Jamil Salmi ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับโลกและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ Lumina ได้ตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเท่าเทียมและต่อยอดจากผลการวิจัยของ UNESCO ในปี 2016 ซึ่งพบว่ามีเพียง 1% ของคนยากจนอายุ 25-29 ปีเท่านั้นที่สำเร็จการเรียนที่ การศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างน้อยสี่ปี เทียบกับ 20% ของผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในกว่า 70 ประเทศที่มีรายได้ต่ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ

การสำรวจของ WAHED พบว่ามีการพัฒนาในเชิงบวกหลายประการ เช่น การยกเลิกค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ยากจนที่สุดในประเทศที่มีความหลากหลาย เช่น ชิลี ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้ และความพร้อมที่เพิ่มขึ้นของทุนสำหรับนักเรียนพื้นเมืองในออสเตรเลีย บราซิล และโรมาเนีย สิ่งเหล่านี้ควรแปลเป็นโอกาสมากขึ้นในการศึกษาสำหรับกลุ่มประชากรที่มีบทบาทน้อยตามประเพณี

อย่างไรก็ตาม ในด้านลบ การสำรวจเน้นว่าหนี้เงินกู้นักเรียนที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ความท้าทายทางกฎหมายในการต่อต้านการยืนยันในสหรัฐอเมริกา และความยากลำบากที่เยาวชนผู้ลี้ภัยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพบว่าในการพยายามเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาคือ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อนักเรียนจำนวนมากในทางลบจากมุมมองของความเท่าเทียม

Salmi ผู้เขียนรายงานกล่าวว่า “การศึกษาใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมกัน

ในการเข้าถึงและความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษา และวิเคราะห์นโยบายการส่งเสริมความเท่าเทียมของหน่วยงานระดับพหุภาคีและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำด้านนโยบาย ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และการสนับสนุนทางการเงิน”

Salmi กล่าวว่ารายงานฉบับแรกในโครงการ WAHED Global Higher Education Policy Barometer ได้รวมการสำรวจ 71 ประเทศเพื่อสำรวจว่าเอกสารนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศใดบ้างที่อ้างถึงการเข้าถึงที่เท่าเทียมกันและความสำเร็จในการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังพิจารณาว่ารัฐบาลใดกำหนดเป้าหมายสำหรับการมีส่วนร่วมและความสำเร็จสำหรับนักเรียนจากกลุ่มทุนเฉพาะ และมีกลยุทธ์และแผนในการจัดการกับความไม่เท่าเทียมกัน

การสำรวจเกี่ยวข้องกับการปรึกษาหารือกับหน่วยงานระหว่างรัฐบาลระดับโลกหรือระดับภูมิภาคที่สำคัญเพื่อกำหนดว่าพวกเขามีนโยบายที่จะจัดการกับความไม่เท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือไม่และหากมีการจัดสรรทรัพยากรให้ทำงานในพื้นที่นี้

แสดงให้เห็นชัดเจนว่า ยกเว้นรัฐที่เปราะบางบางรัฐที่ฟื้นตัวจากภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ ความเท่าเทียมเป็นประเด็นหลักในวาระการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลทั่วโลก

บางคนจ่ายเพียง ‘บริการริมฝีปาก’

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับความเท่าเทียม การสำรวจพบว่าประเทศจำนวนมากจ่ายเพียง “บริการริมฝีปาก” ให้กับวาระการถือหุ้น

แม้จะมีคำแถลงนโยบายเกี่ยวกับการขยายการเข้าถึง แต่รัฐบาลหลายแห่งล้มเหลวในการระบุกลยุทธ์การส่งเสริมความเท่าเทียมที่ชัดเจน กำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมในการลงทะเบียนและสนับสนุนนักเรียนในสภาพที่เปราะบาง ระดมทรัพยากรที่เพียงพอซึ่งกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มที่มีบทบาทต่ำต้อย หรือดำเนินการเพื่อช่วยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง